Sidste nye Kometblad

 
 
Deadline på næste Kometblad er fredag den 9. april 2021
Materiale skal sendes til laila@llgrafiskdesign.dk
 
 
Udgivelsesdato 2021:
Februar  - uge 8
Maj - uge 20
August - uge 32
November - 46
 
Indleveringsfrister til bladet 2021:
Januar - uge 2
April - uge 14
Juni - uge 26
Oktober - uge 41