Sidste nye Kometblad

Kometbladet 3-2020
 
Deadline på næste Kometblad er søndag den 5. oktober 2020
Materiale skal sendes til laila@llgrafiskdesign.dk
 
 
Udgivelsesdato 2020:
Februar  - uge 8
Maj - uge 20
August - uge 32
November - 47
 
Indleveringsfrister til bladet 2020:
Januar - uge 4
April - uge 14
Juli - uge 26
Oktober - uge 41