Bygninger/Anlæg

Udvalget har med følgende at gøre:
Rødekro Midtby
Fladhøj området
Trafik
Vedligeholdelse
Dialog høringer
Forvaltning
input til borgermøde

Rødekro Udviklingsråds kontaktperson: Knud Lykke Andersen

Udvalgtet består af:
Knud Lykke Andersen
Tomas Kirk
Flemming Kristoffersen
Thomas Matthiasen
Annelene Madsen
Hans Kristian Wollesen