Drift

Udvalget har med driften af Rødekro Udviklingsråd at gøre, det er bl.a. 
Økonomi
Materialepulje
Kometblad
Annoncer
Foreninger
Praktik ang. borgermøde
Arkiv
Referat
Facebook
 
 
Udvalgtet består af:
Hans Nørgaard Clausen
Conny Boe Sørensen
Laila Lorenzen