Kontakt med politik

Udvalget har med følgende at gøre:
Dialog høringer
Dialog lokale politikere
Det Fælles Udv.råd
input til borgermøde

Rødekro Udviklingsråds kontaktperson: Knud Lykke Andersen

Udvalgtet består af:
Knud Lykke Andersen
Helle Krabsen Lausten